ARSA SATIŞ İHALE İLANI

İhale Tarihi: 26.01.2018 00:00
İhale Yeri:

Sonuçlanmış SELÇİKLER  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N
 
Mülkiyeti Selçikler Belediyesine ait Kasabamız Gülbey Mahallesinde bulunan 30K-II-a pafta,159 ada, 8,9,10 ve 162 ada,1,2 parsel nolu olmak üzere toplam 5 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c-45. maddeleri açık artırma usulüyle satılacaktır.
 
1-159 ada,8 parsel nolu 732,25m2’ miktarındaki arsanın tahmini satış bedeli 21.968,00 TL + KDV olup %3 ten geçici teminatı 659,00 dir. Kati teminatı ihale bedelinin %6 sıdır. İhalesi 26.01.2018 tarihinde saat:10:00 da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2-159 ada,9 parsel nolu 575,80 m2’ miktarındaki arsanın tahmini satış bedeli 17.274,00 TL + KDV olup %3 ten geçici teminatı 518,00 dir. Kati teminatı ihale bedelinin %6 sıdır. İhalesi 26.01.2018 tarihinde saat:11:00da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-159 ada,10 parsel nolu 531,29 m2’ miktarındaki arsanın tahmini satış bedeli 15.939,00 TL + KDV  olup %3 ten geçici teminatı 478,00 dır. Kati teminatı ihale bedelinin %6 sıdır. İhalesi 26.01.2018 tarihinde saat:14:00da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-162 ada,1 parsel nolu 611,57m2’ miktarındaki arsanın tahmini satış bedeli 18.347,00 TL + KDV olup %3 ten geçici teminatı 550,00 dir. Kati teminatı ihale bedelinin %6 sıdır. İhalesi 26.01.2018 tarihinde saat:15:00da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5-162 ada,2 parsel nolu 760,83m2’ miktarındaki arsanın tahmini satış bedeli 22.825,00 TL + KDV olup %3 ten geçici teminatı 685,00 dir. Kati teminatı ihale bedelinin %6 sıdır. İhalesi 26.01.2018 tarihinde saat:16:00da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
6.Satışa ilişkin şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz verilir.
7.    İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler.
a) Medeni kanun hükümlerine göre reşit olmak, T.C. vatandaşı olmak.
b) Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi.
c) Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
d) Geçici Teminatın belediyemiz hesaplarına yatırıldığına dair makbuz. 
e) İhaleye Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname, aslı veya fotokopisi.
f) İhaleye şirket adına katılacaklar için noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi. 
8.İsteklilerin bir dilekçe ile istenilen belgeleri, ihale saatine kadar Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerektiği, postadaki vaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususu ilan olunur.05/01/2018
                                                                                                        
 
                                                                                                                          Osman ÇAKAR                                                 
                                                                                                                          Belediye Başkanı 
 


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
ARSA SATIŞ İHALE İLANI 26.01.2018 00:00 Sonuçlanmış


1