İşyeri Ruhsat İşlemleri İŞ YERİ AÇILIŞ RUHSATINDA İSTENİLEN BELGELER(SIHHI İŞYERLERİ)

1-)dilekçe

2-)tapu fotokopisi

3-)yapı kullanma izin belgesi

4-)ikametgah belgesi

5-)esnaf kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi(şirketler için ticaret odası kayıt belgesi ve imza sirküsü)

6-)ssk veya bağ-kur kayıt belgesi

7-)nüfus cüzdanı fot.

8-)ustalık belgesi(kahveciler hariç)

9-)4 adet fot.

10-)emlak-CTV. sine dair belge

11-)sağlık karnesi

12-)1 adet plastik boya

13-)sabıka kaydı

14-)kira kontratı(kiracılar için)

15-)vergi levhası

GAYRİ SIHHİ İŞ YERLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER.(YUKARIDAKİ BELGELERLE BİRLİKTE)

1-)kapasite raporu

2-)personel listesi

3-)itfaiye raporu.